Setkání Redakční rady a autorů časopisu Eniologie člověka

v rámci veřejné přednášky Akad. Vasiľčuka v sobotu 25. 5., Hodonín

Tato přednáška byla určena pro širokou veřejnost a zúčastnili se jí pozvaní členové Redakční rady a autoři časopisu Eniologie člověka.

setkání s autory_1.jpg

setkání s autory_2.jpg

setkání s autory_3.jpg