Eniologie člověka (in English Eniology of the Human)

Časopis pro každého, kdo se chce dozvědět více o možnostech člověka

Tištěný a elektronický časopis o hmotné, energetické, informační, enioanatomické, PSI-fenomenální a duchovní podstatě člověka a jeho jednotě s okolním světem. Čtivé vědecké, odborné, laické, inovativní a poutavé články, recenze, názory, rozhovory, rubriky. Pro odborníky i zvídavé a obeznámené laiky.

Eniologie je univerzální vědou, která provádí výzkum informačních procesů, jevů a událostí v přírodě a společnosti, které není běžný člověk schopen zachytit a vnímat smyslovými orgány.

Jaký jsme časopis?

Jsme časopisem českým, píšeme i slovensky; nezávislým - nezastupujeme žádnou zájmovou skupinu; otevřeným novým myšlenkám, názorům a skutečnostem; inovativním - přinášíme i zcela nové a progresivní informace. Zaměřujeme se na témata, která jsou součástí životů lidí, přesto se o nich oficiálně málo publikuje.

Více o poslání

O čem píšeme?

O vědě, výzkumu, výsledcích, praktickém využití eniologie, o významných osobnostech, historii vědy, zdravé stravě, metodách léčby dnes a kdysi, o vývoji osobnosti a mnohém dalším. Představujeme knihy, nechybí ani humor a nadsázka. Odborně i laicky píšeme o člověku, o jeho hmotné a nehmotné stránce a vztahu k okolí.

Více o obsahu

Kdo u nás publikuje?

Domácí a zahraniční vědci, odborníci a laici s tituly i bez nich. Profesoři, docenti, doktoři, inženýři, magistři, studenti, lékaři, pedagogové, psychologové, terapeuti, léčitelé, badatelé, znalci života, talentovaní i hledající, lidé obdaření PSI-fenomenálními schopnostmi i autoři s ryze praktickými postoji.

Více o autorech

Časopis samotný je rozdělen na dvě základní části – vědeckou, odbornou a popularizační nebo laickou, chcete-li. První, vědecká a odborná část, obsahuje vědecké a vědecko-odborné články ve standardní formě vědeckého článku. Je umožněno je zveřejnit komukoliv z akademické sféry. Článek může být zveřejněn v českém nebo slovenském jazyce. Druhá, popularizační část, obsahuje články lidí, kteří mají velké a přínosné zkušenosti v různých oborech souvisejících s eniologií. Tyto články můžeme vzhledem k vědeckým z hlediska jejich formy, nikoliv obsahu, nazvat laickými.

Chci mít časopis

Aktuální číslo, předplatné a starší výtisky

vějíř předplatné od 33

Kliknutím na obrázek přejdete do našeho internetového obchodu, kde pohodlně objednáte aktuální číslo, starší vydané výtisky i roční předplatné. Neplatíte poštovné.

Ceny, kde a jak koupit

Aktuální vydané číslo a ediční plán 2022

Číslo 33 vyšlo 6. 6. 2022.

Číslo 34 vyjde 5. 9. 2022.

Číslo 35 vyjde 7. 11. 2022.

Číslo 36 vyjde v březnu 2023.

Eniologie člověka, číslo 33, vydání 06/2022

Chci shlédnout ukázku

Některé články a témata publikovaná v tomto časopisu mohou vyvolávat ostrou polemiku odborníků různých oborů. Všechny vědecké, vědecko-odborné, odborné a popularizační články jsou proto ponechávány v původním rozsahu bez recenze redakční rady časopisu. Za důvěryhodnost informací ručí každý autor svým jménem.