Eniologie člověka (in English Eniology of the Human)

Časopis pro každého, kdo se chce dozvědět více o možnostech člověka

Tištěný a elektronický časopis o hmotné, energetické, informační, enioanatomické, PSI-fenomenální a duchovní podstatě člověka a jeho jednotě s okolním světem. Čtivé vědecké, odborné, laické, inovativní a poutavé články, recenze, názory, rozhovory, rubriky. Pro odborníky i zvídavé a obeznámené laiky.

Eniologie je univerzální vědou, která provádí výzkum informačních procesů, jevů a událostí v přírodě a společnosti, které není běžný člověk schopen zachytit a vnímat smyslovými orgány.

Jaký jsme časopis?

Jsme časopisem českým, píšeme i slovensky; nezávislým - nezastupujeme žádnou zájmovou skupinu; otevřeným novým myšlenkám, názorům a skutečnostem; inovativním - přinášíme i zcela nové a progresivní informace. Zaměřujeme se na témata, která jsou součástí životů lidí, přesto se o nich oficiálně málo publikuje.

Více o poslání

O čem píšeme?

O vědě, výzkumu, výsledcích, praktickém využití eniologie, o významných osobnostech, historii vědy, zdravé stravě, metodách léčby dnes a kdysi, o vývoji osobnosti a mnohém dalším. Představujeme knihy, nechybí ani humor a nadsázka. Odborně i laicky píšeme o člověku, o jeho hmotné a nehmotné stránce a vztahu k okolí.

Více o obsahu

Kdo u nás publikuje?

Domácí a zahraniční vědci, odborníci a laici s tituly i bez nich. Profesoři, docenti, doktoři, inženýři, magistři, studenti, lékaři, pedagogové, psychologové, terapeuti, léčitelé, badatelé, znalci života, talentovaní i hledající, lidé obdaření PSI-fenomenálními schopnostmi i autoři s ryze praktickými postoji.

Více o autorech

Časopis samotný je rozdělen na dvě základní části – vědeckou, odbornou a popularizační nebo laickou, chcete-li. První, vědecká a odborná část, obsahuje vědecké a vědecko-odborné články ve standardní formě vědeckého článku. Je umožněno je zveřejnit komukoliv z akademické sféry. Článek může být zveřejněn v českém nebo slovenském jazyce. Druhá, popularizační část, obsahuje články lidí, kteří mají velké a přínosné zkušenosti v různých oborech souvisejících s eniologií. Tyto články můžeme vzhledem k vědeckým z hlediska jejich formy, nikoliv obsahu, nazvat laickými.

Chci mít časopis

Aktuální číslo, předplatné a starší výtisky

vějíř předplatné od 35

Kliknutím na obrázek přejdete do našeho internetového obchodu, kde pohodlně objednáte aktuální číslo, starší vydané výtisky i roční předplatné.

Ceny, kde a jak koupit

Aktuální vydané číslo a ediční plán 2023

Číslo 35 vyšlo 7. 11. 2022.

Číslo 36 vyjde 6. 3. 2023.

Číslo 37 vyjde 5. 6. 2023.

Číslo 38 vyjde 4. 9. 2023.

Eniologie člověka, číslo 35, vydání 11/2022

Chci shlédnout ukázku

Některé články a témata publikovaná v tomto časopisu mohou vyvolávat ostrou polemiku odborníků různých oborů. Všechny vědecké, vědecko-odborné, odborné a popularizační články jsou proto ponechávány v původním rozsahu bez recenze redakční rady časopisu. Za důvěryhodnost informací ručí každý autor svým jménem.