Připravované číslo časopisu Eniologie člověka, eniomedicína, eniopsychologie

Eniologie člověka - časopis o nepoznané vědě, číslo 25, vydání 8. 6. 2020

Připravovaným číslem časopisu Eniologie člověka je číslo 25, které bude vydané v červnu 2020.

Z obsahu 25. čísla:

  • Informace jako zdroj nové formace elektronů a fotonů v elektromagnetickém poli živého lidského organizmu aneb mechanizmus procesu restaurování elektromagnetické energie člověka – přehled (Ak. mal. Jiřina Průchová)
  • Enioanatomie světle zářivě červeného jemnohmotného těla člověka (doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc.)
  • Výukový program enioanatomie jemnohmotných těl člověka na univerzitách (doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc.)
  • Vzťah ducha a hmoty (doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD.)
  • Patofyziologie alergie a autoimunitního onemocnění, jejich mentální diagnostika a terapie (prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc.)