Připravované číslo časopisu Eniologie člověka, eniomedicína, eniopsychologie

Eniologie člověka - časopis o nepoznané vědě, číslo 24, vydání 2. 3. 2020

Připravovaným číslem časopisu Eniologie člověka je číslo 24, které bude vydané v březnu 2020.

Z obsahu 24. čísla:

  • Informace jako zdroj nové formace elektronů a fotonů v elektromagnetickém poli živého lidského organizmu aneb mechanizmus procesu restaurování elektromagnetické energie člověka – přehled (Ak. mal. Jiřina Průchová)
  • Enioanatomie světle zářivě červeného jemnohmotného těla člověka (doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc.)
  • Výukový program enioanatomie jemnohmotných těl člověka na univerzitách (doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc.)
  • Prezentace nomografie Eniomedicína (doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc.)