Všechna čísla časopisu Eniologie člověka

Vše podstatné o aktuálně připravovaném a již vydaných číslech časopisu, tiráž, obsah, anotace, obrázky obálek a ukázky vybraných článků.

  • Připravované číslo

    Připravovaným číslem časopisu Eniologie člověka je číslo 13, které bude vydané v červnu 2017. Ve třináctém čísle pripravujeme novou rubriu, informace o dění v redakci.

  • Vydaná čísla

    Vše podstatné o vydaných číslech časopisu. Zde si můžete stáhnout ukázky všech čísel. V doprovodném textu je vždy představena charakteristika obsahu, v samotném souboru ke stažení je uveden obsah, tiráž, obálka a vybrané strany časopisu.

  • Tiráž

    Vědecko-odborný časopis, číslo, rok vydání, www.eniologiecloveka.cz. Vychází 4x ročně. Jazyk časopisu – čeština a slovenština, u vědeckých a vědecko-odborných článků referát a klíčová slova též angličtina. Cena na stánku 79 Kč/ 3 EUR (od čísla 8). Cena pro předplatitele 65 Kč / 2,5 EUR.


inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.