Všechna čísla časopisu Eniologie člověka

Vše podstatné o aktuálně připravovaném a již vydaných číslech časopisu, tiráž, obsah, anotace, obrázky obálek a ukázky vybraných článků.

  • Připravované číslo

    Připravovaným číslem časopisu Eniologie člověka je číslo 41, které bude vydané v červnu 2024.

  • Vydaná čísla

    Vše podstatné o vydaných číslech časopisu. Zde si můžete stáhnout ukázky všech čísel. V doprovodném textu je vždy představena charakteristika obsahu, v samotném souboru ke stažení je uveden obsah, tiráž, obálka a vybrané strany časopisu.

  • Tiráž

    Časopis o nepoznané vědě, číslo, rok vydání, www.eniologiecloveka.cz. Vychází 4x ročně. Jazyk časopisu – čeština a slovenština, u vědeckých a vědecko-odborných článků referát a klíčová slova též angličtina. Cena na stánku 99 Kč/ 4 EUR (od čísla 16). Cena pro předplatitele 85 Kč / 3,5 EUR.