Autoři odborných a ostatních článků časopisu Eniologie člověka

Uvádíme autory odborných článků, které jsme uveřejnili v časopisu Eniologie člověka, a jejich krátké charakteristiky.

Jolana Janišová publikovala v časopisu Eniologie člověka od roku 2018. Je poradkyní pro výživu, autorkou „Improvizačního vaření“, vzdělávacího systému o přímém vlivu vaření a jídel na zdraví. Ve své praxi využívá osobních bohatých zkušeností z oborů zdravého životního stylu, potravinářství, celostní a frekvenční medicíny, práce s energiemi i z oblasti obchodu, které uplatňuje v článcích v sekci Eniogastronomie. Dva roky v Brně organizovala vzdělávací semináře pro lékaře a terapeuty – na téma aplikace přístrojů pro dynamickou elektroneurostimulaci a propojení školské a východní medicíny. Je autorkou celobarevné knihy „Jídla Světla – Kuchařky pro život 1“ (vydána byla v listopadu 2018), která je užitečným komplexem osobních zkušeností, nejnovějších poznatků, výzkumů a kreativní tvorby. To vše s velmi hlubokým terapeutickým dosahem na naše těla. Je také autorkou on-line kurzů „Pyré“ a „Sladké placky“, které jsou obrovskou inspirací při podpoře zdraví. Pořádá své autentické kurzy vaření, živé besedy a semináře.

Mgr. Petr Moos Klinický psycholog a psychoterapeut. Soukromá zdravotnická, klinicko-psychologická ambulance v Liberci. Vedoucí klinické psychologie v Krajské nemocnici Liberec. Lektor komplexních výcviků v psychoterapii (sebezkušenostní komunity SUR). Celostní pojetí zdraví a nemoci ve všech jejích aspektech, tedy zřejmě i psychosomatik. Autor mnoha novinových článků, článků v odborných časopisech, přednášející o psychosomatice, aktuálně na různých místech s MUDr. Jarmilou Klímovou v rámci seminářů Spiritualita v psychosomatice a také Informace, komunikace a sebestvoření v systému psychosomatiky. Nedokončené studium ČVUT fakulta elektrotechnická, obory technická kybernetika a telekomunikace v Praze. Vystudovaná jednooborová psychologie na FF UK Praha.

Ing. Jiřina Slámová (duchovní jméno Luciela Abia) Spisovatelka, terapeutka a lektorka. Působí v Chrudimi, kde založila v roce 1998 PYRAMIDU, centrum harmonie. Původní profesí je zemědělský inženýr. V době, kdy řešila vlastní dlouholeté zdravotní problémy, došla k poznání, že se může uzdravit pouze vlastním přičiněním. Pochopila, že absence sebelásky a neschopnost soucitu jsou příčinami utrpení, bojů, nemocí a válek. Svou životní cestu proto našla v metodách přírodního léčení a harmonizaci životní energie. Vede semináře zaměřené na sebepoznání, práci s energií a pochopení vesmírných zákonů. Své znalosti, a hlavně praktické zkušenosti předává v seminářích ŽIVOTNÍ ENERGIE I. až III. stupně. Praktické využití prohlubuje cyklus devíti seminářů s názvem SEBEPOZNÁNÍ, kde se harmonizují jednotlivé čakry. Dále je možno projít semináře nazvané CESTA SOUCITU, opět ve třech stupních. Vše, co se zde předává je určeno pro naše každodenní potřeby a zaměřuje se na to, co je pro náš život nejdůležitější – na sebelásku, převzetí zodpovědnosti za sebe, na rovnost a svobodu. Od roku 2009 vede zcela originální kurzy s názvem „Archandělské Reiki“ (15 stupňů), které vycházejí z nových poselství archandělů a jsou obohaceny speciálními archandělskými symboly. Dále se věnuje individuálním terapiím. Vytvořila vlastní metodu s názvem EMOČNÍ ENERGETICKÉ TERAPIE, s jejíž pomocí se řeší příčiny zdravotních a psychických problémů a uvolňují se zablokované strachy a emoce. Tuto metodu také vyučuje. Zkušenosti z terapií jsou hlavním tématem první knihy s názvem VLČÍ NÁŘEK (aneb Emoční energetická terapie – 2005) i druhé knihy, nazvané POSELSTVÍ PŘÍZRAKŮ (aneb Kniha o strachu – 2009). Třetí kniha s názvem NEBE NA ZEMI s podtitulem Archandělské Reiki, vyšla v roce 2010 a obsahuje 33 poselství dosud neznámých archandělů ke změnám, které probíhají od počátku milénia a kolem roku 2012. V témže roce vydala ještě karty „NEBE NA ZEMI“ s barevnými obrazy, které vyjadřující energie těchto třiatřiceti archandělů. Nahrála a vydala následujících 7 CD: MEDITACE – Odpuštění a uzdravení vnitřního dítěte, MANTRY – Čakry a archandělé, a další CD s meditacemi – STRÁŽNÝ ANDĚL, HARMONIE, SEBEVĚDOMÍ, NÁVRAT K PŘÍRODĚ (Vnitřní zvíře a Strom) a ŽIVOTNÍ ENERGIE (meditace k harmonizaci energetického systému a čaker). V letech 2004–2013 se v Českém rozhlase Pardubice pravidelně zúčastňovala pořadu „Máme hosta“ a od roku 2009 psala články pro časopis Phoenix. V současnosti má svou pravidelnou rubriku s názvem „Sebepoznání-návod k použití sebe sama“ ve vědecko-odborném časopise ENIOLOGIE ČLOVĚKA. Po mnoho let se zúčastňuje festivalu MILUJ SVŮJ ŽIVOT. Její krédo: „Naučím vás, jak si můžete pomoci sami“