Autoři

Uvádíme autory všech článků, které jsme uveřejnili v časopisu Eniologie člověka, a jejich krátké charakteristiky. Chcete s některým z autorů komunikovat? Napište nám na redakční e-mail, vaši zprávu autorovi předáme i s kontaktem na vás. Dále již budete komunikovat napřímo.

Stále hledáme další autory vědeckých a odborných článků. Působíte v oblasti medicíny, psychologie, pedagogiky, sportu, teologie, fyziky a dalších podobných oborů? Jste přesvědčeni, že vedle velice přínosného výzkumu a popisu hmotné reality existuje i pohled na člověka z jiné stránky? Zveřejněte v časopisu Eniologie člověka svůj vědecký nebo odborný článek na toto téma. Může se jednat o stať teoretickou, nebo o informace o vašem praktickém výzkumu.