Tiráž časopisu Eniologie člověka

Eniologie člověka

Časopis o nepoznané vědě, číslo, rok vydání, www.eniologiecloveka.cz. Vychází 4x ročně. Jazyk časopisu – čeština a slovenština, u vědeckých a vědecko-odborných článků referát a klíčová slova též angličtina. Cena na stánku 199 Kč / 8 EUR (od čísla 32). Cena pro předplatitele (za 1 výtisk) 149 Kč / 6 EUR.

Vydavatel a sídlo redakce

Sovenio s.r.o., U Jánského dvora 2667/6, 690 03 Břeclav, Česká republika, IČ 28299027, www.sovenio.cz

Redakce

Redakční rada:

 • Předseda: Akad. doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc. – šéfredaktor

Redakční kolegium:

 • Akad. doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc.
 • Akad. doc. MUDr. Jurij Panyško, CSc.
 • Akad. doc. PaedDr. Larysa Gorjana, PhD.
 • Akad. prof. PaedDr. Nataliia Terentieva, DrSc.
 • Akad. prof. PaedDr. Nina Novikova, DrSc.
 • prof. RNDr. Valerij Petlin, DrSc.
 • prof. MUDr. Lukjan Andrijuk, DrSc.

Členové Redakční rady:

 • doc. PhDr. Jiří Tůma, PhD.
 • MUDr. Ing. Mgr. Markéta Kastnerová, Ph.D.
 • MUDr. Jana Čípová
 • PaedDr. et Mgr. Zuzana Vaňková
 • prof. PhDr. Tamara Tjurina, PhD.
 • doc. MUDr. Volodymyr Fik, DrSc.
 • doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD.
 • doc. RNDr. Michaela Havrlentová, PhD.
 • MUDr. Martina Figurová

Manažer: Ing. Věroslav Hudec

Odborný zpravodaj: Lenka Gabriela Vláčilová

Překladatelé: Ing. Dana Ratkovská, Sofie Judasová, Akad. doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc., Ing. Věroslav Hudec

Kontakt do redakce

Sovenio s.r.o., časopis Eniologie člověka, U Jánského dvora 2667/6, 690 03 Břeclav, Česká republika, tel.: +420 602 564 955, e-mail: info@eniologiecloveka.cz, www.eniologiecloveka.cz

Partneři časopisu

 • Katedra rehabilitace a netradiční medicíny Lvovské národní lékařské univerzity Danyla Halyčského
 • International Academy of Culture Security, Ecology and Health - «IACSEH» (Kyiv, Ukraine)

Sponzoři časopisu

FORLIT, a.s., In Media s.r.o., MM a spol., s. r. o., REMI, s.r.o., paravan interactive, s. r. o.

Registrace MK ČR

Časopis byl zapsán do evidence periodického tisku potvrzením Ministerstva kultury České republiky ze dne 21.12.2012 a bylo mu přiděleno evidenční číslo MK ČR 21001. ISSN 2336-4157. 

Na obálce je uvedena ilustrace z monografie A. Vasiľčuka Enioanatomie jemnohmotných těl člověka.

Časopis obsahuje vědecké a vědecko-metodické práce. Je věnován odborníkům všech eniologických oborů o člověku, přednášejícím vysokých škol, pracovníkům výzkumných ústavů, pedagogům, psychologům, lékařům, biologům, vychovatelům, každému, kdo PSI-fenomenálně vyvíjí svoji osobnost a všem, jež se zajímají o tyto obory a témata na profesionální, odborné nebo jen zájmové úrovni. Otištěné texty nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Materiály zde zveřejněné mohou být využity jinými autory v jejich publikování pouze s uvedením názvu časopisu, jména autora, názvu článku a čísla stránky.

Tisk se uskutečňuje za finanční pomoci autorů vědeckých článků a sponzorů časopisu.

K vydání připravuje

Ing. Věroslav Hudec

Obálka, sazba a grafika

Ing. arch. Jan Paclt, Sokolská 928, 696 42 Vracov, Česká republika

Obálka a grafika

Monika Anna Wittelsbach, Brno, Česká republika

Formát

297 x 210 mm (A4)

Tisk

Zapadoslovenské tlačiarne Skalica s.r.o., Mallého 60, 909 01 Skalica, Slovenská republika, www.zapadotlac.sk

Distribuci v ČR zajišťuje

Distribuci v SR zajišťuje

 • Digiport.cz - e-časopis
 • Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. - papírová verze
 • Smluvní prodejci
 • Sovenio s.r.o., www.enioshop.sk

Předplatné pro ČR

Předplatné zajišťuje jménem vydavatele firma SEND Předplatné spol. s r.o., www.send.cz

www.enioshop.cz

Předplatné pro SR

MAGNET PRESS, SLOVAKIA s. r. o., www.press.sk

www.enioshop.sk

Objednávka starších výtisků

Sovenio s.r.o.

www.enioshop.cz

www.enioshop.sk

 

Eniologie člověka. [Text]: Vědecké články. / redakce doc. Mgr. A. L. Vasiľčuk, CSc. – Břeclav, rok vydání, číslo. – počet stran.