Tiráž časopisu Eniologie člověka

Eniologie člověka

Časopis o nepoznané vědě, číslo, rok vydání, www.eniologiecloveka.cz. Vychází 4x ročně. Jazyk časopisu – čeština a slovenština, u vědeckých a vědecko-odborných článků referát a klíčová slova též angličtina. Cena na stánku 99 Kč / 4 EUR (od čísla 16). Cena pro předplatitele 85 Kč / 3,5 EUR.

Vydavatel a sídlo redakce

Sovenio s.r.o., U Jánského dvora 2667/6, 690 03 Břeclav, Česká republika, IČ 28299027, www.sovenio.cz

Redakce

Redakční rada: Předseda: Akad. doc. Mgr. Anatolij Leonidovyč Vasiľčuk, CSc. – šéfredaktor. Členové: Akad. doc. MUDr. Jurij Mitrofanovyč Panyško, CSc., prof. RNDr. Valerij Mikolajovyč Petlin, DrSc., doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD., prof. MUDr. Lukjan Vasilovyč Andrijuk, DrSc., doc. PhDr. Jiří Tůma, PhD., prof. PhDr. Tamara Georgievna Tjurinová, CSc., MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D., doc. RNDr. Michaela Havrlentová, PhD., MUDr. Martina Figurová, MUDr. Jana Čípová, doc. MUDr. Volodymyr Fik, Ph.D., Akad. doc. PaedDr. Larysa Gorjana, PhD., Akad. prof. PaedDr. Nataliia Terentieva, DrSc. Manažer: Ing. Věroslav Hudec. Odborný zpravodaj: Lenka Gabriela Vláčilová. Redaktor: Bc. Lenka Živá. Překladatelé: Ing. Dana Ratkovská, Sofie Judasová, doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc., Ing. Věroslav Hudec.

Kontakt do redakce

Sovenio s.r.o., časopis Eniologie člověka, U Jánského dvora 2667/6, 690 03 Břeclav, Česká republika, tel.: +420 602 564 955, e-mail: info@eniologiecloveka.cz, www.eniologiecloveka.cz

Partneři časopisu

Lvovská národní lékařská univerzita Danyla Halyčského, Národní univerzita Lvovské polytechniky, Západní centrum energoinformačních věd, Ukrajinská mezinárodní akademie preventivní medicíny NTŠ

Sponzoři časopisu

FORLIT, a.s., In Media s.r.o., MM a spol., s. r. o., REMI, s.r.o., paravan interactive, s. r. o.

Registrace MK ČR

Časopis byl zapsán do evidence periodického tisku potvrzením Ministerstva kultury České republiky ze dne 21.12.2012 a bylo mu přiděleno evidenční číslo MK ČR 21001. ISSN 2336-4157. 

Na obálce je uvedena ilustrace z monografie A. Vasiľčuka Enioanatomie jemnohmotných těl člověka.

Časopis obsahuje vědecké a vědecko-metodické práce. Je věnován odborníkům všech eniologických oborů o člověku, přednášejícím vysokých škol, pracovníkům výzkumných ústavů, pedagogům, psychologům, lékařům, biologům, vychovatelům, každému, kdo PSI-fenomenálně vyvíjí svoji osobnost a všem, jež se zajímají o tyto obory a témata na profesionální, odborné nebo jen zájmové úrovni. Otištěné texty nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Materiály zde zveřejněné mohou být využity jinými autory v jejich publikování pouze s uvedením názvu časopisu, jména autora, názvu článku a čísla stránky.

Tisk se uskutečňuje za finanční pomoci autorů vědeckých článků a sponzorů časopisu.

Materiály zde zveřejněné mohou být využity jinými autory v jejich publikování pouze s uvedením názvu časopisu, jména autora, názvu článku a čísla stránky.

K vydání připravuje

Ing. Věroslav Hudec

Obálka, sazba a grafika

Ing. arch. Jan Paclt, Jezerní 431, 696 42 Vracov, Česká republika,  www.paclt.cz

Obálka a grafika

Monika Anna Wittelsbach, Brno, Česká republika

Formát

297 x 210 mm (A4)

Tisk

Zapadoslovenské tlačiarne Skalica s.r.o., Mallého 60, 909 01 Skalica, Slovenská republika, www.zapadotlac.sk

Distribuci v ČR zajišťuje

Distribuci v SR zajišťuje

  • Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.
  • Smluvní prodejci
  • Sovenio s.r.o., www.enioshop.cz

Předplatné pro ČR

Předplatné zajišťuje jménem vydavatele firma SEND Předplatné spol. s r.o., www.send.cz

Předplatné pro SR

MAGNET PRESS, SLOVAKIA s. r. o., www.press.sk

Objednávka starších výtisků

Sovenio s.r.o., www.enioshop.cz

 

Eniologie člověka. [Text]: Vědecké články. / redakce doc. Mgr. A. L. Vasiľčuk, CSc. – Břeclav, rok vydání, číslo. – počet stran.