Publikujte v časopisu Eniologie člověka

Redakční rada časopisu Eniologie člověka zve ke spolupráci vědce, profesory, docenty, biology, lékaře, psychology, pedagogy, trenéry, aspiranty, odborníky, studenty a jiné specialisty, obeznámené laiky i kritické oponenty.

Všichni mají stejná práva na zveřejnění svých vědeckých a vědecko-odborných článků, pokud dodrží zde uvedená pravidla.

Vítáme též návrhy na spolupráci od autorů, kteří jsou obeznámeni, mají co sdělit nebo se chtějí vyjádřit k jakémukoliv tématu souvisejícímu se zaměřením časopisu.

Publikovat v časopisu Eniologie člověka lze články:

 • vědecké a vědecko-odborné (splňují kritéria a jsou psány formou vědeckého článku)
 • odborné (jsou psány autorskou formou)
 • populárně-vědecké, naučné, tématické, úvahy apod. (jsou psány autorskou formou).

Neodmítáme ani kritické a polemické články, pokud jsou dodržena etická pravidla publikování a komunikace.

Příklady směrů a témat prací

 • Duchovní, filosofické a eniologické aspekty formování zdravého způsobu života.
 • Organizační, sociálně-ekonomické aspekty formování zdravého způsobu života.
 • Psycho-pedagogické aspekty formování zdravého způsobu života.
 • Medicínsko-biologické aspekty formování zdravého způsobu života.
 • Tělesná výchova, sport a zdravý způsob života.
 • Problémy profylaxe kouření, alkoholizmu a drog.
 • Evoluce.
 • Spolupráce lékařů a eniopsychologů, léčitelů, alternativních specialistů apod.
 • Další libovolná témata.