S platností od 1.2.2015 byla jmenována do Redakční rady časopisu Eniologie člověkla MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D., která přednáší na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Vystudovala obor všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě Karlovy univerzity v Praze, poté ukončila magisterské studium na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze a následně doktorandské studium na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity a bakalářské studium na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.