Stále hledáme další autory vědeckých a odborných článků. Působíte v oblasti medicíny, psychologie, pedagogiky, sportu, teologie, fyziky a dalších podobných oborů? Jste přesvědčeni, že vedle velice přínosného výzkumu a popisu hmotné reality existuje i pohled na člověka z jiné stránky? Zveřejněte v časopisu Eniologie člověka svůj vědecký nebo odborný článek na toto téma. Může se jednat o stať teoretickou, nebo o informace o vašem praktickém výzkumu.