Jak jsme slíbili v zimě, s každým číslem časopisu bude upraven design internetové stránky tak, aby byl v souladu s obálkou aktuálně vydaného čísla.