Připravované číslo časopisu Eniologie člověka

Eniologie člověka - časopis o nepoznané vědě, číslo 31, vydání 8. 11. 2021

Připravovaným číslem časopisu Eniologie člověka je číslo 31, které bude vydané v prosinci 2021.

Z obsahu 31. čísla:

  • Jak pracuje mentální diagnostika a terapie (prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc.)
  • Ako uveriť, že sme energia (doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD.)
  • Suplementace potravinovými doplňky v kulturistice (MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.)
  • Informačně-energetické bioplazmy člověka v xx výkladech (Akad. doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc.)
  • Výukový program enioanatomie jemnohmotných těl člověka na univerzitách (Akad. doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc.)
  • Autoři vědeckých a vědecko-odborných článků
  • Výběr z připravovaného 32. čísla