Připravované číslo časopisu Eniologie člověka

Eniologie člověka - věda za hranicí pěti smyslů, číslo 41, vydání 10. 6. 2024

Připravovaným číslem časopisu Eniologie člověka je číslo 41, které bude vydané v červnu 2024.

Výběr z obsahu 41. čísla:

Připravujeme...

Vědecké články a rubriky, Scientific articles and sections

Eniologie v praxi, Eniology in practice

 

  • Autoři vědeckých a vědecko-odborných článků, Authors of scientific and scientific-professional articles
  • Výběr z připravovaného 42. čísla, Selection from the upcoming 41nd issue