Připravované číslo časopisu Eniologie člověka

Vědecko-odborný časopis Eniologie člověka, číslo 14, vydání 11.9.2017

Připravovaným číslem časopisu Eniologie člověka je číslo 14, které bude vydané v září 2017.

Z obsahu 14. čísla:

 • Komunikácia pracovníka pomáhajúcej profesie s onkologickým pacientom ako základný pilier ich interakcie (PaedDr. Slávka Džačovská, MBA)
 • Potraviny plné života (RNDr. Michaela Havrlentová, PhD.)
 • Frekvencia a osobné vibrácie (doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD.)
 • Leonardo da Vinci – významný umělec a encyklopedista epochy renezance. K 565. výročí narození. (doc. MUDr. Jurij M. Panyško, CSc., doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc., MUDr. V. V. Džuň)
 • Diagnosticko-terapeutický systém REE – restaurování elektromagnetické energie živého lidského organizmu – nový fenomén v medicíně. Průběh verifikačních studií – část 1. (ak. mal. Jiřina Průchová)
 • Gigant nerovnovážné termodynamiky a bádání o podstatě života. Příspěvek ke 100. výročí narození fyzikálního chemika Ilya Prigogina. (Ing. PaedDr. Bohumil Tesařík, CSc.)
 • Mono-polykomponentní, mono-monokomponentní a mono-bikomponentní informačně-energetické hmoty jemnohmotných těl člověka (doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc.) 
 • Je opodstatněný strach z negativního vlivu při skupinových holografických aplikacích jemnohmotných těl? (doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc.)
 • Jak se staví základy komunikace u dětí (PaedDr. Zuzana Vaňková)
 • Enioterapie v 17 výkladech (doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc.)
 • Zázraky se dějí těm, kdo na ně věří (Ludmila Chloupková)
 • Čisté srdce (MUDr. Martina Figurová)
 • Slovanská kultura – rozkvět celosvětové civilizace (Stanislav Kašpar)
 • Obřad, svatební hostina a večer garden party (MoAn)
 • Inzerce
 • Autoři vědeckých a vědecko-odborných článků
 • Výběr z připravovaného 15. čísla

inPage.cz - webové stránky, doména a webhosting snadno.