Připravované číslo časopisu Eniologie člověka

Eniologie člověka - časopis o nepoznané vědě, číslo 33, vydání 6. 6. 2022

Připravovaným číslem časopisu Eniologie člověka je číslo 33, které bude vydané v červnu 2022.

Z obsahu 33. čísla:

Vědecké články a rubriky
Scientific articles and sections

O energiích Jin a Jang (prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc.)

Pátrání po duších firem (Ing. Tomáš Havrda)

Živá pôda 3: Pôdny mikrobióm verzus ľudský (doc. RNDr. Michaela Havrlentová, PhD., Ing. Róbert Dohál)

Dýchanie – stratené umenie. Část 2. (doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD.)

Verifikační studie ANTIKOVPOHONID a záhada fyzikálně-fyziologické změny tkání versus odpovědnost občana ČR a státních orgánů ČR (Ak. mal. Jiřina Průchová)

Výukový program enioanatomie jemnohmotných těl člověka na univerzitách (Akad. doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc.)

Výukový program enioanatomie jemnohmotných těl člověka na univerzitách (Akad. doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc.)
The Enioanatomy of human subtle bodies educational program at universities

Autoři vědeckých a vědecko-odborných článků
Authors of scientific and scientific-professional articles

Výběr z připravovaného 34. čísla
Selection from the upcoming 34nd issue