Připravované číslo časopisu Eniologie člověka

Eniologie člověka - věda za hranicí pěti smyslů, číslo 41, vydání 10. 6. 2024

Připravovaným číslem časopisu Eniologie člověka je číslo 41, které bude vydané v červnu 2024.

Obsah 41. čísla:

Vědecké články a rubriky, Scientific articles and sections

  • Enioanatomická specifika vnějších částí jemnohmotných těl (Akad. doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc.) Enioanatomical specificity of the outer parts of subtle bodies
  • Celistvost ve frekvenční terapii mentálního působení (prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc.) Wholeness in frequency therapy of mental action
  • Pyramidy v Gíze jako kombinatorický systém (2) (Mgr. Michal Černý) The Pyramids of Giza as a combinatorial system (2)
  • Celostní, eniologický pohled na fungování živých organismů (1). Výpis z knihy Biologie víry od Dr. Bruce H. Liptona, Ph.D. (Ing. Ludvík Fritscher) A holistic, eniological view of the functioning of living organisms (1). Extract from the book The Biology of Belief by Dr. Bruce H. Lipton, Ph.D.
  • Ako vidí traumu naše telo (doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD.) How our body sees trauma
  • Wellbeing na pracovisku. Cesta k udržaniu si zamestnancov a prosperity spoločnosti (PhDr. Michaela Machajová, PhD., MPH) Wellbeing in the workplace. The way to retain employees and prosperity of the company
  • Vysoká osobnostní citlivost – co nám v životě dává a co bere (PaedDr. et Mgr. Zuzana Vaňková) High personality sensitivity – what it gives us in life and what it takes away
  • Informačně-energetická výměna v 6 výkladech (Akad. doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc.) Information-energy exchange in 6 interpretations
  • Specifické funkce světle zářivě zeleného jemnohmotného těla (Akad. doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc.) Specific functions of the bright green subtle body

Eniologie v praxi, Eniology in practice

  • Světlo v nás (Ing. Tomáš Havrda) Light within us
  • Eniopsianatomická technologie vývoje čakerních kuželů – část 1. (Akad. doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc.) Eniopsianatomical technology of chakras cones development – part 1.
  • Prezentace 3. a 4. dílu Eniologického slovníku encyklopedického mezidisciplinárního (Akad. doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc.) Presentation of the 3rd and 4th part of the Eniological interdisciplinary encyclopedic dictionary
  • Extrakt ze zasedání Vědecké rady Západního centra eniologie ze dne 16. července 2023, č. 6 (prof. RNDr. V. Petlin, DrSc., Ing. L. Ševčuk, DrSc., RNDr. O. Bordun, DrSc., doc. J. Bryk, RNDr. R. Ivanická, DrSc., T. Čornovus) Extract from the meeting of the Scientific Council of the Western Center of Eniology of July 16, 2023, No. 6
  • Recenze na šestidílný Eniologický slovník encyklopedický mezidisciplinární. Výukovou příručku A. Vasylchuka. (prof. RNDr. V. Petlin, DrSc.) Review of the six-volume Eniological interdisciplinary encyclopedic dictionary. A. Vasylchuk's teaching manual.
  • Recenze na knihu Vasylchuka A. L. Eniologický slovník encyklopedický mezidisciplinární. Výuková příručka (prof. MUDr. L. P. Matešuk-Vaceba, DrSc.) Review of the book by Vasylchuk A. L. Eniological interdisciplinary encyclopedic dictionary. Teaching manual

 

  • Autoři vědeckých a vědecko-odborných článků, Authors of scientific and scientific-professional articles
  • Výběr z připravovaného 42. čísla, Selection from the upcoming 41nd issue