Vážení čtenáři,

přejeme vám všem do roku 2015 zdraví, lásku, štěstí, spokojenost, klid a splnění všech vašich přání. Nechť je tento rok krásný pro vás i vaše blízké a nese se v duchu vaší seberealizace v osobním i pracovním životě. Děkujeme vám všem za velkou přízeň, která nás velmi těší, překvapuje svou hojností a intenzitou. je to jeden z významných motorů, který nás posunuje stále kupředu.

Co pro vás připravujeme v letošním roce?

Jistě jste zaznamenali, že s každým vydáním časopisu zvyšujeme počet stran - ten se od čísla 4 (vyjde v březnu) ustálí na 64 při zachování kvality papíru na obálce a vnitřních stranách. Neustále pracujeme na rozšiřování počtu pravidelných rubrik, vyhledáváme ke stávajícím autorům i další, stejně zajímavé.

Naše úsilí se zaměřuje k tomu, aby časopis byl na konci roku 2015 zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, což je dobrá zpráva pro autory vědeckých článků. V současnosti již evidujeme zájemce ze čtyřech států o publikování jejich vědeckých článků.

V letošním roce se s vámi budeme potkávat i osobně na různých veřejných akcích, jejichž data včas zveřejníme.

Chceme poděkovat všem autorům a spolupracovníkům za jejich velkou práci, která se odráží v kvalitě a stále sílící oblíbenosti časopisu.

Děkujeme, vaše redakce.