Připravované číslo časopisu Eniologie člověka

Vědecko-odborný časopis Eniologie člověka, číslo 15, vydání 10.11.2017

Připravovaným číslem časopisu Eniologie člověka je číslo 15, které bude vydané v listopadu 2017.

Z obsahu 15. čísla:

 • Morfologické změny a jejich subjektivní význam v období pubescence, změny myšlení a prožívání pubescentů (Ondřej Blín, doc. PhDr. Jiří Tůma, PhD.)
 • Acidobazická rovnováha aneb zdraví a harmonie duše i těla (MUDr. Jana Čípová)
 • Ospevovaná alebo zatracovaná? Káva... (RNDr. Michaela Havrlentová, PhD.)
 • Žiť s láskou a vďačnosťou (doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD.)
 • Fyzikální princip účinků plazmového generátoru na vnitřní struktury mikroorganismů (RNDr. Dagmar Jančová, Ph.D.)
 • Redcord na vozíku (MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.)
 • Kinezoterapeutické křeslo – trenažér s pružnými zatěžujícími elementy (Mgr. Boris Panarin, doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc.)
 • Johannes Andreas Grib Fibiger. Ke 150. výročí narození. (doc. MUDr. Jurij M. Panyško, CSc., doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc., prof. MUDr. Lukjan Andrijuk, DrSc.)
 • Diagnosticko-terapeutický systém REE – restaurování elektromagnetické energie živého lidského organizmu – nový fenomén v medicíně. Průběh verifikačních studií – část 2. (ak. mal. Jiřina Průchová)
 • Homo botanicus et chemicus: Nicolaus Joseph von Jacquin. (Ing. PaedDr. Bohumil Tesařík, CSc.)
 • Enioanatomie jemnohmotných těl člověka (doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc.) 
 • Jemnohmotná těla – informačně-energetický základ PSI-fenomenálního léčitelství (doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc.)
 • Inzerce
 • Autoři vědeckých a vědecko-odborných článků
 • Výběr z připravovaného 16. čísla

inPage.cz - webové stránky, doména a webhosting snadno.