Připravované číslo časopisu Eniologie člověka

Eniologie člověka - věda za hranicí pěti smyslů, číslo 40, vydání 11. 3. 2024

Připravovaným číslem časopisu Eniologie člověka je číslo 40, které bude vydané v březnu 2024.

Výběr z obsahu 40. čísla:

Vědecké články a rubriky, Scientific articles and sections

 • Enioanatomická specifika vnitřních částí jemnohmotných těl (Akad. doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc.), Enioanatomical specificity of the inner parts of subtle bodies
 • Frekvenční terapie v mentální diagnostice (prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc.), Frequency therapy in mental diagnostics
 • Pyramidy v Gíze jako kombinatorický systém (Mgr. Michal Černý), The Pyramids of Giza as a combinatorial system
 • Teorie vševývoje (Ing. Miloslav Dědek), Theory of universal development
 • Nové celostní kvantové paradigma (Ing. Ludvík Fritscher, Mgr. Adam Hrazdil), New holistic quantum paradigm
 • Spracovanie a využitie huby haďovka smradľavá (Phallus impudicus L.) na liečebné účely (doc. RNDr. Michaela Havrlentová, PhD.), Processing and use of the stinkhorn mushroom (Phallus impudicus L.) for medicinal purposes
 • Vzťah medzi emóciami a chorobou (doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD.), The relationship between emotions and illness
 • Eniologie a systemické konstelace aneb setkání s neviditelným světem (Bc.et Mgr. Ludmila Sedláková), Eniology and systemic constellations or encounters with the invisible world
 • Termín hmota v 19 výkladech (Akad. doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc.), Term matter in 19 interpretations
 • Enioanatomická norma, hypotrofie a hypertrofie světle zářivě zeleného jemnohmotného těla (Akad. doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc.), Enioanatomic norm, hypotrophy and hypertrophy of the bright green subtle human body

Eniologie v praxi, Eniology in practice

 • Informace jako negentropie (Ing. Tomáš Havrda), Information as negentropy
 • Eniopsianatomická technologie vývoje stadií čaker (Akad. doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc.), Eniopsianatomical technology of development of chakras stages
 • Prezentace 1. a 2. dílu Eniologického slovníku encyklopedického mezidisciplinárního (Akad. doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc.), Presentation of the 1st and 2nd part of the Eniological interdisciplinary encyclopedic dictionary

 

 • Autoři vědeckých a vědecko-odborných článků, Authors of scientific and scientific-professional articles
 • Výběr z připravovaného 41. čísla, Selection from the upcoming 41nd issue