Připravované číslo časopisu Eniologie člověka

Vědecko-odborný časopis Eniologie člověka, číslo 17, vydání 18.6.2018

Připravovaným číslem časopisu Eniologie člověka je číslo 17, které bude vydané v červnu 2018.

Z obsahu 17. čísla:

 • Optimalizace fyzické rehabilitace u pacientů se stabilní stenokardií (prof. MUDr. Lukjan Andrijuk, DrSc.)
 • Minerály a naše zdraví aneb revitalizace a regenerace lidského těla (MUDr. Jana Čípová)
 • Zelená farba pre telo i dušu (RNDr. Michaela Havrlentová, PhD.)
 • Kvantové myslenie a naša realita (doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD.)
 • I’ting – Kniha proměn a genetický kód (RNDr. Dagmar Jančová, Ph.D.)
 • Marie Curie-Sklodowská. Ke 150. výročí narození. (doc. MUDr. Jurij M. Panyško, CSc., doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc.)
 • Jak vzniká povaha člověka (Mgr. Veronika Pešková)
 • Diagnosticko-terapeutický systém REE – restaurování elektromagnetické energie živého lidského organizmu – nový fenomén v medicíně, psychosomatice, psychoterapii, fyzioterapii a dalších profesích zaměřených na pomoc lidem. Průběh verifikačních studií – část 4. (Ak. mal. Jiřina Průchová)
 • Autoregulace jemnohmotných těl ve 32 výkladech (doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc.)
 • Enioanatomie jemnohmotných těl člověka (doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc.)
 • Význam eniopsianatomické terapeutické aplikace jemnohmotných těl lidí (doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc.)
 • Svět takový, jaký ho vidíme (Lenka Gabriela)
 • Děti – naše budoucnost. Rozhovor s Mgr. Hanou Herůdkovou. (Lenka Gabriela)
 • Základy slovanské kultury a inspirace pro dnešní dobu (Ing. Mojmír Mišun)
 • Tančící sněženky (Blanka Růžičková)
 • Magická síla slova (Ing. Jiřina Slámová)
 • Inzerce
 • Autoři vědeckých a vědecko-odborných článků
 • Výběr z připravovaného 18. čísla

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.