V šestém čísle časopisu připravujeme významné doplnění obsahu a jeho struktury. Budeme vás průběžně informovat. S dílčím seznamem článků a rubrik se můžete seznámit zde.