Autoři vědeckých článků časopisu Eniologie člověka

Uvádíme všechny autory vědeckých a vědecko-odborných článků, které jsme uveřejnili v časopisu, a jejich krátké charakteristiky.

prof. MUDr. Lukjan Vasilovyč Andrijuk, DrSc. (1951) Vedoucí Katedry rehabilitace a netradiční medicíny Fakulty postgraduálního studia Lvovské národní lékařské univerzity Danyla Halyčského. Autor přibližně 200 vědeckých prací včetně 6 monografií, 4 autorských osvědčení, 4 patentů, 2 učebnic, 8 praktických příruček. Oblasti výzkumu: problematika diagnostiky, klinických projevů, léčby a prevence nemocí cévní geneze mozku; problematika vertebrogenních nemocí; akupunktura, chiropraxe, hirudoterapie, elektrodiagnostika. Hlavní díla: Spektrofotometrická metoda stanovení stop hemolytické krve v mozkomíšním moku (1986), Nukleové kyseliny, nukleáza mozkomíšního moku a krve u pacientů s akutními poruchami krevního oběhu v mozku (kandidátská disertační práce, 1987), Vertebroneuralgie (spoluautor monografie, 1990), Příručka reflexní terapie (1991-92), Fyziologické a klinické základy regulace vegetativních funkcí (spoluautor monografie, 1994), Diabetické angio-, retyno-, neuropatie: patogeneze, klinické projevy a léčba (spoluautor monografie, 2000), Oftalmosaturnizmus (spoluautor monografie, 2001), Způsob předklinické diagnostiky primárních projevů cerebrovaskulárních onemocnění. (spoluautor patentu č. 56 879, 2003), Klinicko-patogenetická obhajoba použiti faktorů nukleové báze k diagnostikování, léčbě a prevenci cévních onemocnění mozku (doktorská disertační práce, 2006), Mozková mrtvice a nukleové kyseliny (monografie, 2007), Základy magnetoterapie (příručka, 2008), Vybrané metody nemedikamentózní léčby (příručka, 2009), Mozková mrtvice. Vybrané otázky diagnostikování, komplikací, léčby a rehabilitace (monografie, 2009), Tradiční a alternativní medicína (příručka, 2009), Manuální diagnostika a korekce vertebrálních a extravertebrálních onemocnění kloubů (2010).

prof. MUDr. Lilija Stěpanivna Babinets, DrSc. (1962) Doktorka medicíny, profesorka, vedoucí katedry primární zdravotní péče a obecné praxe rodinné medicíny Ternopilské státní lékařské univerzity І. J. Horbačevského Ministerstva zdravotnictví Ukrajiny. Autorka 223 vědeckých prací.

MUDr. Sergej Dmytrovič Babljak (1967) Lékařské vzdělávání získal na Lvovské Státní Lékařské univerzitě (1984-1992) s vyznamenáním (v letech 1986-1988 sloužil v armádě). Stáž anesteziologie absolvoval v letech 1992-1995. Od roku 1995 byl anesteziologem, od roku 2003 je kardiologem. Má 2. atestaci z anesteziologie a kardiologie. Druhý titul MUDr. v oboru management lékařství a farmacie. Rozsah lékařského působení: prevence kardiovaskulárních onemocnění, hypertenze, diagnostika rezistentní hypertenze, kombinovaná antihypertenzní farmakoterapie. Autor více než 60 vědeckých prací.

MUDr. Martina Figurová (1972) Po ukončení štúdia odboru všeobecného lekárstva na Univerzite Komenského v Bratislave pôsobila ako lekár na internom oddelení v Novom Meste nad Váhom. Po atestácii z odboru vnútorného lekárstva v roku 1999 a potom po špecializačnej atestácii z odboru angiológia v roku 2003, sa venuje angiológii a v súčasnosti pracuje ako lekár neštátnej angiologickej ambulancie v Novom Meste nad Váhom.

MUDr. Irina Halabitská Výzkumný pracovník Ústavu primární péče a rodinného lékařství Ternopilské státní lékařské univerzity I. J..Horbačevského, autorka 19 publikací a 1 patentu, praktický lékař Kremenetského centra primární zdravotní péče – rodinné lékařství RKZ.

RNDr. Michaela Havrlentová, PhD. (1974) Ukončila štúdium biológie na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave a titul PhD. obhájila v odbore aplikovanej biológie na Fakulte prírodných vied UKF v Nitre. Od roku 1997 pracuje ako vedecký pracovník vo Výskumnom ústave rastlinnej výroby v Piešťanoch (SR), kde študuje kvalitu poľnohospodárskych plodín vo vzťahu k faktorom prostredia. Od roku 2014 je odborným asistentom na Katedre biotechnológií Fakulty prírodných vied UCM v Trnave, kde prednáša všeobecnú biológiu a vedie laboratórne cvičenia z biológie a biotechnológií.

doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD. Je vysokoškolským pedagógom, pôsobí na Katedre fyzioterapie Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku a na Vysokej škole polytechnickej v Jihlave na Katedre zdravotnických studií. Autorka viac ako 50 vedeckých prác. Zaoberá sa problematikou onkologických ochorení, komunikáciou, metódami v súvislosti s novým pohľadom na ponímanie zdravia.

MUDr. Lesya Ivanivna Husak (1964) V roce 1981 ukončila střední školu č. 44 ve Lvově. Roku 1982 se přihlásila na Ivano-Frankovský lékařský institut, kde promovala v roce 1988. Povinnou lékařskou praxi absolvovala v městské nemocnici č. 4 ve Lvově v roce 1989, kde poté pracovala jako internista do roku 1996. V letech 1998 až 2000 byla lékařkou pohotovostní služby ve Lvově, od roku 2000 lékařkou Lvovské oblastní klinické nemocnice. Od roku 2005 pracovala jako internista na přijímacím oddělení, od roku 2006 se stala vedoucí terapeutického oddělení LOKN. Vyšší kvalifikační kategorie z terapie, 1. kvalifikační z kardiologie.

Mgr. Tomáš Hynek, 1979 Detoxikační poradce. Využívá stimulace organismu frekvenční terapií a nejnovějších vědeckých objevů z oblasti nutričních potřeb lidského organismu. To vše s cílem dosáhnout optimálního fungování lidské imunity a maximální prevence vůči degenerativním procesům. Pro svoji práci využívá principy biorezonance.

prof. MUDr. Vasil Andrijovič Jurkov, DrSc. (1940) V roce 1957 nastoupil na Ivano-Frankovský lékařský institut, po určité době přestoupil do Lvovského lékařského institutu, který zakončil v roce 1963. Pracoval jako chirurg onkolog. V letech 1965-1968 absolvoval aspiranturu. V roce 1977 pracoval v Centrálním vědecko-výzkumném ústavu epidemiologie Ministerstva zdravotnictví Sovětského svazu. Prováděl komplexní výzkumy molekulárních mechanizmů patogeneze různých bakteriálních, virových a parazitárních nemocí. V roce 1988 se stal doktorem lékařských věd, v roce 1989 pak profesorem. V roce 1994 byl zvolen členem-korespondentem Ruské akademie lékařských věd (RALV). V roce 2000 byl zvolen akademikem RALV. Poté se stal akademikem Ruské akademie věd.

doc. PhDr. T. B. Kadobný, CSc. (1976) Kandidát filologických věd, docent katedry ukrajinistiky a filozofie Ternopilské státní lékařské univerzity І. J. Horbačevského Ministerstva zdravotnictví Ukrajiny. Autor 22 vědeckých prací.

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D. Přednáší na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Vystudovala obor všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě Karlovy univerzity v Praze, poté ukončila magisterské studium na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze a následně doktorandské studium na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity a bakalářské studium na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Od roku 2008 do současnosti pracuje jako výživový poradce, věnuje se zdravotním problémům spojeným s rizikovým životním stylem a onemocněním způsobeným nadbytkem a nedostatkem potravy. Zabývá se psychosomatickým a celostním přístupem k člověku. Od roku 2010 je spoluzakladatelkou Školy přírodní medicíny KAMATRE, jejímž cílem je propojovat znalosti z oblasti přírodní a klasické medicíny a podporovat aktivní přístup lidí v péči o své zdraví. V rámci své lékařské praxe se věnuje všeobecnému praktickému a pracovnímu lékařství. Je autorkou vícero odborných knih a vědeckých prací.

MUDr. Julia Jaroslavivna Kotsabová Postgraduální studium na Ternopilské státní lékařské univerzitě I. J..Horbačevského, autorka 21 vědeckých prací a 2 patentů.

MUDr. Katerina J. Kytsai Klinický koordinátor oddělení primární péče a rodinného lékařství Ternopilské státní lékařské univerzity, autorka 17 vědeckých publikací.

prof. PhDr. Monika Mačkinová, PhD. Autorka v súčasnej dobe působí na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Aktívne sa zaoberá aktuálnymi problémami spoločnosti, manažmentom v sociálnej práci, zároveň vydala mnoho publikácií doma i v zahraničí. Bola riešiteľom a spolouriešiteľom niekoľkých výzkumných projektov v oblasti migrácie.

Iryna V. Mahulková Asistentka Katedry rehabilitace a netradiční medicíny Fakulty postgraduálního studia Lvovské národní lékařské univerzity Danyla Halyčského.

MUDr. Vladimír Masaryk, PhD. So špecializáciou ortopédia, všeobecné lekárstvo, chirurgia pôsobiaci niekoľko rokov v zdravotníckych zariadeniach MEDICAL CASSOVIA s.r.o., Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica. Je žiadaným prednášateľom na domácej aj zahraničnej akademickej pôde. Aktívne publikuje na domácich a zahraničných konferenciách a kongresoch.

doc. MUDr. Jurij Olexandrovič Matvijenko, CSc. (1975) Lékařské vzdělávání získal na Lvovské Státní Lékařské univerzitě (1991-1997 s vyznamenáním). Poté absolvoval stáž neurologie. V roce 1998 získal titul magistra medicíny, v roce 2002 na Státní lékařské akademii absolvoval postgraduální vzdělávání a obhájil disertační práce, v roce 2007 obdržel post docenta na katedře neurologie. Kromě praktické terapeutické a poradenské činnosti ve Lvovské krajské nemocnici přednáší (v angličtině a ruštině) pro studenty a stážisty univerzity. Rozsah lékařského působení: neurofarmakoterapie, bolesti hlavy, roztroušená skleróza, extrapyramidové choroby, historie medicíny. Autor 135 publikací včetně 4 příruček pro lékaře, 5 článků v zahraničních časopisech.

Ing. Peter Matyšák, PhD., MBA. Pedagóg Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, prednáša predmety v odbore sociálna práca, manažment v sociálnych službách a meditačné techniky riešenia sporov. Svoje teoretické poznatky využíva aj v profesnej činnosti mediátora, zapísaný je v registri mediátorov SR na ministerstve spravodlivosti. Niekoľko rokov bol asistentom poslanca NRSR a predsedu parlamentného výboru NRSR pre životne prostredie a pôdohospodárstvo. Svoju vyše 25 ročnú skúsenosť v riadení podnikov a krízového manažmentu ponuka budúcim sociálnym pracovníkom a manažérom v oblasti sociálnej prace. V súčasnosti špecializuje sa na risk manažment a na manažment projektov sociálnej prace s rómskymi komunitami. Je autorom mnohých vedeckých článkov z týchto oblasti ktorými sa zaoberá.

MUDr. Natalija Anatolijevna Melniková Klinický stážista.

MUDr. Andrij Longinovyč Nadkevič (1977) Neurolog Mykulinecké fyzioterapeutické a rehabilitační nemocnice, výzkumný pracovník katedry primární zdravotní péče a obecné praxe rodinné medicíny Ternopilské státní lékařské univerzity І. J. Horbačevského Ministerstva zdravotnictví Ukrajiny. Autor 36 vědeckých prací.

MUDr. Valentina Georgievna Orlová studovala střední školu v letech 1947-1957, pokračovala na Lvovské státní lékařské univerzitě, kterou ukončila v roce 1963 s vyznamenáním. Následně pracovala jako terapeut a 8 let jako chirurg. Ukončila aspiranturu na Katedře chirurgie Lvovské státní lékařské univerzity. Od roku 1972 pracovala v oddělení hematologie Lvovského vědecko-výzkumného ústavu hematologie a transfúze krve. V roce 1982 byla převedena na práci lékaře hematologa Krajské klinické nemocnice. Pracovala jako vedoucí hematolog Lvovského úřadu ochrany zdraví do konce roku 2005. Absolvovala kurz rekvalifikace v hematologii. Aktivně se účastní sjezdů a konferencí v oblasti hematologie a terapie. Je autorkou 53 vědeckých prací.

Mgr. Boris Panarin Vynálezce, je autorem 29 vynálezů, 65 vědeckých publikací. Působí v oblastech: vědecký vývoj, publikace a tělesná výchova, sport, medicína.

doc. MUDr. Jurij Mitrofanovyč Panyško, CSc. (1940) V letech 1947-57 výuka ve Lvovské základní škole č. 12, v letech 1957-1963 studoval Lovskou státní lékařskou univerzitu, od roku 1963 do 1964 působil jako chirurg ve Chmelnickém kraji, V roce 1965 se stal specialistou anesteziologie na Katedře torakální chirurgie a anesteziologie LSLU. V letech 1965-68 aspirantura z anesteziologie. V roce 1969 obhájil kandidátskou práci „Operační riziko při mitrální komisurotomii“. V roce 1970 se stal docentem Katedry fyziologie Lvovské státní univerzity tělovýchovy. Od roku 2000 je v penzi. V současnosti působí jako redaktor vědeckého časopisu Fenomén člověka – zdravý způsob života. Je autorem více než 700 vědeckých prací.

doc. MUDr. Leonid Volodymyrovyč Skrobot, DrSc. Zasloužilý lékař Ukrajiny, vedoucí lékař Ternopilského oblastního onkologického střediska, autor cca 80 vědeckých prací.

prof. MUDr. Svitlana Ivanivna Skrobotová, DrSc. Doktorka medicínských věd, profesorka, vedoucí katedry neurologie, psychiatrie, adiktologie a medicínské psychologie Ternopilské státní lékařské univerzity Ivana J. Horbačevkého, zasloužilá činitelka vědy a techniky Ukrajiny, členka americké akademie neurologů (AAN), členka evropské asociace neurologů (EAN), autorka cca 370 vědeckých prací, 13 patentů, autorka/spoluautorka 5 učebnic a 3 monografií.

Ing. PaedDr. Bohumil Tesařík, CSc. Po maturitě na Wintrově reálném gymnáziu v Rakovníku absolvoval vysokoškolská studia chemicko-technologického (elektrochemie), přírodovědného (biologie-chemie) a pedagogického (didaktika výuky chemie) zaměření. Po téměř padesát let pracoval jako učitel, technolog anorganických výrob (Lachema Kaznějov), výzkumný pracovník v oboru čistých chemikálií a polovodičů (zejména germania), po roce 1989 ve státní správě a posléze v oblasti ochrany životního prostředí (likvidace toxických látek). Po dobu dvaceti let byl soudním znalcem Krajského soudu v Plzni pro odvětví chemie. V současné době je – podle vlastních slov – „státním rentiérem", což mu umožňuje věnovat se naplno celoživotní zálibě – nezávislé odborné publicistice presentované v pedagogických, zdravotnických, technických, marketingových, vlastivědných, populárně-naučných i vědeckých tištěných a internetových periodikách (3pól.cz, Vitalia.cz, ceskydialog.cz, Albatros Media, Chemické listy, Technický týdeník, Plasty a kaučuk, Světlo, Energetika, Hutnické listy, Elektrotechnika v praxi, Biologie-Chemie-Zeměpis (ve škole), Matematika-Fyzika-Informatika (ve škole), Zemědělská škola, Spirit, Živá historie aj.). Náměty pro svoje práce hledá především ve světové i národní historii medicíny, farmacie, matematiky, přírodních věd a techniky, v životě a práci významných přírodovědců a dalších osobností minulosti i současnosti, ve zprávách o nových vědeckých objevech a moderní technice. Je autorem publikace Agrochemické pokusy a četných recenzí knižních novinek z produkce několika nakladatelství (Academia, Alpress, Dokořán, Management Pluss, Portál, Slovart, Prometheus). Dlouhá léta je/byl aktivním členem České společnosti chemické, České společnosti pro průmyslovou chemii, Společnosti pro dějiny vědy a techniky, projektu Přírodovědci, Společnosti Dr. Edvarda Beneše, Historického klubu ČR, Společnosti přátel Podkarpatské Rusi atd. Celý svůj život se pohybuje v rodném kraji mezi Rakovníkem a Plzní.

doc. PhDr. Tamara Georgievna Tjurinová, CSc. Docent Katedry sociologie a sociální práce Národní univerzity Lvovské polytechniky. Sféra vědeckých zájmů: problémy noosférické osvěty, kosmické pedagogiky, duchovního sebepoznání a sebezdokonalování, otevření a vývoj intuitivních možností osobnosti. Autorka více než 80 vědeckých a metodických publikací.

doc. PhDr. Jiří Tůma, PhD. (1980) Je vysokoškolským pedagogem. V současné době je vedoucím katedry pedagogiky a psychologie na VŠTVS Palestra v Praze. Od roku 2007 je oponentem u grantové agentury vědy a výzkumu Univerzity Karlovy. V roce 2013 spolupracoval se Slovenskou akadémií vied na tvorbě encyklopedie Beliana 7. Působí v domácích i zahraničních redakčních radách vědeckých časopisů v České republice, Slovensku, Polsku, Ukrajině a Vídni. Je šéfredaktorem vědeckého časopisu Sociálně-zdravotnický horizont a výkonným redaktorem vědeckého časopisu Acta Salus Vitae v České republice. Publikuje v recenzovaných, impaktovaných domácích i zahraničních odborných časopisech a sbornících. Účastní se vědeckých domácích a zahraničních konferencí, které i organizuje. Je řešitelem a spoluřešitelem národních i mezinárodních výzkumných projektů a grantů.

Mgr. Bc. Alena Tůmová (1981) Žije ve městě České Budějovice. V roce 2006 vystudovala Teologickou fakultu Jihočeské univerzity obor Pedagogika volného času – vychovatelství (Mgr.). V roce 2007 vystudovala Vysokou školu Karlovy Vary obor Právo v podnikání (Bc.). Od roku 2007 pracuje jako referentka na odboru pro vědu a výzkum Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze. Publikuje v recenzovaných domácích i zahraničních odborných časopisech a sbornících, účastní se vědeckých domácích a zahraničních konferencí. V současné době je doktorandkou na Vysoké škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava n.o., obor a program Sociálna práca, kde se zabývá problematikou bezdomovectví a možnostmi sociálních služeb.

PaedDr. Zuzana Vaňková (1980) Psycholožka a pedagožka. Věnuje se tématům primární terapie, jako jsou traumata z prenatálního, natálního a postnatálního období. Je autorko knihy ,,Naučte se řeč vašeho miminka", která ukazuje přirozenou komunikaci miminek s matkou a eliminaci dětských traumat na základě instinktivního se vyjadřování dítěte. Věnuje se terapii již řadu let a své zkušenosti s primární terapií získala v zahraničí, kde 4 roky žila. Jejím hlavním cílem je propojovat psychologii, neurologii a biologii v práci s klienty.

doc. MUDr. Ľubov Stanislavivna Milevská-Vovčuková, CSc. Kandidátka medicínských věd, docentka katedry neurologie, psychiatrie, adiktologie a medicínské psychologie Ternopilské státní lékařské univerzity Ivana J. Horbačevkého, autorka cca 53 vědeckých prací a 1 užitného vzoru.

doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc. (1949) V letech 1975-1983 přednášel teorii a metodiku gymnastiky na Katedře gymnastiky Lvovského institutu tělesné výchovy (Ukrajina, Lvov). Od roku 1983 do 1992 přednášel anatomii člověka na Katedře anatomie, biomechaniky a sportovní metrologie Lvovského institutu tělesné výchovy (Ukrajina, Lvov). V roce 1994 přednášel anatomii a sportovní morfologii ve Lvovském krajském vědecko-metodickém institutu vzdělávání. 24.12.1986 získal vědeckou hodnost kandidát pedagogických věd (SSSR, Moskva), 30.1.1990 získal titul docent anatomie na Katedře anatomie, biomechaniky a sportovní metrologie Lvovského institutu tělesné výchovy (Ukrajina, Lvov), 28.2.1990 ukončil postgraduální studium anatomie ve Státním institutu tělesné výchovy (SSSR, Moskva), 28.11.1992 získal titul magistr biomagnetologie a psychotroniky, 19.6.1999 získal kvalifikaci doktor eniopsychologie na Mezinárodní akademii psychoenergosugestivních věd (Rusko, Moskva). Od roku 1998 až dosud působí především v České republice; podnikání: poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti; masérské, rekondiční a regenerační služby; pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti. Přednáší enioanatomii jemnohmotných těl člověka a eniopsychologii. Od r. 1975 provádí vědeckou práci. Je členem redakční rady vědeckého časopisu Fenomén člověka, Zdravý způsob života. Je autorem 16 monografií, 3 učebnic, 1 výukově-metodické příručky, 11 vynálezů a 569 vydaných vědeckých článků. Je zakladatelem nového vědeckého a výukového oboru enioanatomie člověka, autor inovativních enioanatomických, eniopsianatomických, eniopsychologických a eniomedicínských technologií. www.vasilcuk.cz.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.