Připravované číslo časopisu Eniologie člověka, eniomedicína, eniopsychologie

Eniologie člověka - časopis o nepoznané vědě, číslo 25, vydání 8. 6. 2020

Připravovaným číslem časopisu Eniologie člověka je číslo 25, které bude vydané v červnu 2020.

Obsah 25. čísla:

 • Patofyziologie alergie a autoimunitního onemocnění, jejich mentální diagnostika a terapie (prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc.)
 • Fytoncídy – prírodné antibiotiká (RNDr. Michaela Havrlentová, PhD.)
 • Vzťah ducha a hmoty (doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD.)
 • Prevence i léčba korona-infekce pomocí homeopatie a beze strachu (Kryštof Látal, DiS.)
 • Diagnosticko-terapeutický systém REE – restaurování elektromagnetické energie živého lidského organizmu – nový fenomén v medicíně, psychosomatice, psychoterapii, fyzioterapii a dalších profesích zaměřených na pomoc lidem. Část 12. (Ak. mal. Jiřina Průchová, prof. Ing. Peter Staněk, CSc.)
 • Anonymní jednotlivci s duchovnými zážitkami (Mgr. Bc. Julia Sellers BA HONRS. BDiv. MACCPH)
 • Energo-informační technologie pro vodu, plyn a kapalná paliva (Mgr. Radovan Šejvl)
 • Jak nám osobnost ovlivňuje chování a zdraví (PaedDr. Zuzana Vaňková)
 • Cit, cítění a citlivost ve 22 výkladech (doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc.)
 • Některé eniologické aspekty stromů (doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc.)
 • Eniodendroterapie. Část první. (doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc.)
 • Enioanatomie světle zářivě červeného jemnohmotného těla člověka (doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc.)
 • Výukový program enioanatomie jemnohmotných těl člověka na univerzitách (doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc.)
 • Rouškové jaro 2020 (Lenka Gabriela)
 • Základní prvky slovanské košile (Ing. Mojmír Mišun)
 • Setkání s kraniosakrální osteopatií a biodynamikou (Radek Chrobok)
 • Gruzínsko – Všetky chute a vône Tbilisi (Mgr. Jozef Medard Slovík)
 • Kdo vládne naší Svobodnou vůlí? (Ilona Hlavničková)
 • Naše zákony v zrkadle Troch elementov (Ing. Pavel Džuban)
 • Konference Nového věku (redakce)
 • Autoři vědeckých a vědecko-odborných článků
 • Výběr z připravovaného 26. čísla