Připravované číslo časopisu Eniologie člověka, eniomedicína, eniopsychologie

Eniologie člověka - časopis o nepoznané vědě, číslo 27, vydání 9. 11. 2020

Připravovaným číslem časopisu Eniologie člověka je číslo 27, které bude vydané v listopadu 2020.

Z obsahu 27. čísla:

  • Očkování z pohledu mentální diagnostiky (prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc.)
  • Huby a ich liečivé účinky – 2. časť (RNDr. Michaela Havrlentová, PhD.)
  • Človek ako odtlačok Vesmíru (doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD.)